Są takie momenty w naszej pracy, kiedy możemy sobie pozwolić na luksus całkowitej swobody i realizację zdjęć, które docenią znawcy prawdziwej fotografii, czyli takiej, gdzie najważniejsze jest malowanie światłem i artystyczny sposób patrzenia na fotografowany obiekt. Czynniki decydujące o jakości końcowego efektu, dzieła to kompozycja, uchwycenie niezwykłego zdarzenia lub atrakcyjny motyw przewodni i światło.