Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Spełniając obowiązek informacyjny przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Operator serwisu www.fotobcs.pl

Operatorem serwisu jest firma „BLACK-COLOUR-STUDIO” Katarzyna Hryciów 43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma „BLACK-COLOUR-STUDIO” Katarzyna Hryciów 43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6.

Kontakt dotyczący przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu www.fotobcs.pl

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników serwisu www.fotobcs.pl można się kontaktować przesyłając email na adres: iza@fotobcs.pl lub pisemnie pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny „BLACK-COLOUR-STUDIO” Katarzyna Hryciów 43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6.

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane przez „BLACK-COLOUR-STUDIO” Katarzyna Hryciów w serwisie www.fotobcs.pl

Użytkownicy z naszego serwisu internetowego pozostają anonimowi podczas przeglądania treści zamieszczonych na stronie. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz informacji wykorzystywanych w celach analityki oraz statystyki internetowej przez system Google Analytics. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (np. po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu mogą być stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja konkretnej przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez serwisy statystyczne zbierające dane na temat aktywności użytkowników serwisu.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Ochrona informacji w serwisie www.fotobcs.pl

Wszystkie informacje wymieniane pomiędzy serwisem a użytkownikiem są zabezpieczone za pomocą szyfrowania z wykorzystaniem protokołu SSL.

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Część danych pochodzących z plików cookies oraz logi serwera są przetwarzane przez podmioty zewnętrzne takie firma hostująca stronę internetową czy operator serwisu Google Analytics. Jednak dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Ze względu na nie gromadzenie przez serwis pozostałych danych osobowych, dane te nie są przekazywane innym podmiotom.

Strona internetowa utrzymywana jest na serwerach firmy Zenbox Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa oraz administrowana przez firmę SITGRAF – Aleksander Cader, ul. Browarna 38/12, 43-300 Bielsko-Biała.

Przysługujące prawa dotyczące danych osobowych

Pomimo braku gromadzenia przez serwis internetowy danych osobowych poza informacjami wykorzystywanymi przez pliki cookies oraz informacjami wykorzystywanymi do statystyki i analityki internetowej informujemy o przysługujących prawach.

Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Można także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką nasza firma otrzymała oraz zgłosić sprzeciw.

Aby skorzystać ze swoich praw należy napisać do nas email albo wysłać żądanie pocztą.

 • Prawo do potwierdzenia przetwarzania

Każdy ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania tych danych.

 • Prawo do sprostowania
  Można zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczącego danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.
 • Prawo do bycia zapomnianym
  Prawo do „bycia zapomnianym” oznacza, że można od nas żądać usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
  • przetwarzamy dane na podstawie zgody, a udzielona zgoda została cofnięta,
  • wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych,
  • przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie, która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
  Można żądać od nas ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:
  • zostanie zakwestionowana prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie danych jest w ocenie osoby, której dane dotyczą, niezgodne z prawem ale osoba ta sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw osoby, która złożyła sprzeciw.
 • Prawo do przenoszenia danych
  Można zażądać od nas przesłania, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, danych osobowych osoby, której dane dotyczą, które nam wcześniej zostały przekazane. Można przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje osobie, której dane dotyczą, wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z tą osobą lub na podstawie jej zgody.
 • Prawo do sprzeciwu
  Każdy ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to jest dokonywane. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu danych osoby, której dane dotyczą oraz która złożyła sprzeciw.
 • Prawo do skargi
  Każdy ma prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.